card

Чих хамар хоолой

Манай чих хамар хоолойн тасаг нь 2000 оноос эхлэн чих хамар хоолойн оношлогоо эмчилгээ болон мэс ажилбар хийж хэвтүүлэн эмчилж байгаа билээ.

Бид танд дараах оношлогоо эмчилгээг хийж үйлчилж байна. Үүнд :

 • Ерөнхий болон нарийвчилсан үзлэг, зөвлөгөө
 • Чих хамар хоолойн дурангийн оношлогоо
 • Чихний хурц болон архаг үрэвслийн эмийн эмчилгээ
 • Бага насны хүүхдийн чихний цэвэрлэгээ
 • Гүйлсэн булчирхай, залгиур төвөнхийн хурц болон архаг үрэвслийн эмийн болон хэсгийн эмчилгээ
 • Хамар залгиурын хуурайших архаг үрэвсэл
 • Хамрын цус алдалтанд чихээс хийх
 • Чих хамрын хатиг , буглаа нээх мэс ажилбар
 • Гадны биет авах
 • Чих хамар хоолойн чиглэлээр өдрийн эмчилгээ хийх
 • Чих хамар хоолойн чиглэлээр хэвтүүлэн эмчлэх.

Зөвлөгөө

Цаг авах

Үйлчлүүлэгч та эмчилгээнд урьдчилан цаг захиалах бол энд дарна уу.
Цаг авах