card

Арьс

Үзлэг, оношилгоо, эмчилгээ:

 • Шалтгаан тодорхойгүй арьсны өвчнүүд
 • Харшлын шалтгаант арьсны өвчнүүд
 • Арьсны идээт өвчнүүд
 • Вирусын шалтгаант арьсны өвчнүүд
 • Цэврүүтэх өвчин
 • Мэдрэлийн шалтгаант арьсны өвчнүүд
 • Удамшлын өвчин
 • Васкулитууд (цусны судасны гаралтай өвчнүүд)
 • Холбогч эдийн өвчин
 • Мэргэжлээс шалтгаалах арьсны өвчин
 • БЗДХ-ын үед арьс, салстад гарах өөрчлөлт, тууралтат өвчнүүдийг орчин үеийн лабораторийн шинжилгээ хийж үзэж, оношлон эмчилж байна.            

Цаг авах

Эмчилгээнд урьдчилан цаг захиалах бол та энд дарна уу.
Цаг авах