card
Цусны илүүдэл төмрийн хэмжээ олон цул эрхтнийг гэмтээж байна.

Цусны илүүдэл төмрийн хэмжээ олон цул эрхтнийг гэмтээж байна.

Төмөр амьдралын чухал хэрэгцээтэй бичил язгуур элемент боловч , түүний хэмжээ ихэсвэл элэг болон бусад цул эрхтнийг гэмтээж элэгний хавдар, зүрхний дутагдал, сахарын өвчин гэх мэт олон өвчнүүдийг үүсгэж болно.

Дэлгэрэнгүй