card

Сэргээн засах кабинет

Сэргээн засах, уламжлалт эмчилгээний тасаг нь нуруу нугас, үе мөчний хагалгааны өмнөх болон дараах сэргээн засах, уламжлалт эмчилгээг хослуулан орчин үеийн тоног төхөөрөмж ашиглан дараах тусламж үйлчилгээг үзүүлж байна.

  • Ахмадын сэргээн засах эмчилгээ, хөдөлгөөн засал эмчилгээ
  • Нуруу нугасны эмгэг болон хагалгааны өмнөх ба дараах сэргээн засах эмчилгээ
  • Үе мөчний эмгэг болон хагалгааны өмнөх ба дараах сэргээн засах эмчилгээ
  • Нүүрний саа, саажилт болон бусад эмгэгийн үед доорх эмчилгээ үйлчилгээ үзүүлнэ.
  • Цахилгаан эмчилгээ
  • Татлага эмчилгээ
  • Хөдөлгөөн засал эмчилгээ

Цаг авах

Эмчилгээнд урьдчилан цаг захиалах бол та энд дарна уу.
Цаг авах