card

Эмэгтэйчүүдийн кабинет

Амбулаториор хийгдэх үзлэг:

 • Эмэгтэйчүүдийн нарийн мэргэжлийн эмчийн үзлэг, зөвлөгөө
 • Эмэгтэйчүүдийн үзлэгийн багц

Амбулаториор хийгдэх шинжилгээ:

 • Үтрээний наалдацын шинжилгээ
 • Үтрээний нян ургуулах бактериологийн шинжилгээ
 • Умайн хүзүүний эсийн шинжилгээ /умайн хүзүүний хавдар, хавдрын урьдал, үрэвслийг оношилно
 • Кольпоскопи /умайн хүзүүний дуран/ - умайн хүзүүний үрэвсэл, хавдар, хавдрын урьдалыг дурандаж оношилно.

Амбулаториор хийгдэх ажилбарууд:

 • Умайн хөндийд ерөндөг тавих
 • Умайн хөндийгөөс ерөндөг авах
 • Умайн хүзүүнээс полип авах
 • Умайн хүзүүний шархлааны үед умайн хүзүүг түлэх
 • Бартолин булчирхайн буглаа нээх
 • Бэлгийн их уруул болон гадна бэлэг эрхтэний үүсвэр авах
 • Хагалгааны дараах боолт
 • Бэлгийн шовх ургацаг авах
 • Үтрээний эмчилгээ

Цаг авах

Эмчилгээнд урьдчилан цаг захиалах бол та энд дарна уу.
Цаг авах