card

Эмчилгээнд цаг авах

Бид танд цаг авах  дараах аргыг санал болгож байна.

  • Утсаар: Та ажлын цагаар 70189953 дугаарт холбогдон  үзлэг, шинжилгээний цаг, дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах боломжтой
  • Утсаар: Та шүдний оношилгоо эмчилгээ хийх цагийг мөн  дэлгэрэнгүй мэдээллийг 70189954 дугаараар авах боломжтой.
  • Өөрийн биеэр эмнэлэг дээр ирэн бүртгэлийн ажилтнаас цаг авах боломжтой

Лабораторийн болон Дүрс Оношлогооны тасгаар үйлчлүүлэхэд цаг авах шаардлагагүй.

Цаг авах